Ubezpieczenie Opowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym
Wpisz imię wnioskodawcy
Wpisz nazwisko wnioskodawcy
Wprowadź datę urodzenia w formacie Dzień / Miesiąc / Rok Urodzenia np. 1 styczeń 1990 lub 01/01/1990
Wprowadź adres wnioskodawcy
Wprowadź kod pocztowy, oraz miasto, gdzie mieszka obecnie wnioskodawca.
Wprowadź swój zawód lub branżę, w której obecnie pracujesz.
Wprowadź adres email
Proszę podaj swój numer telefonu
Wprowadź imię właściciela konta bankowego
Wprowadź nazwisko właściciela konta bankowego
Proszę podać IBAN, z którego ma być pobierana składka za ubezpieczenie

Koszt całkowity składki wraz z ubezpieczeniem składki wynosi dla taryfy:
- Osoba samotna - 9,33€ miesięcznie
- Partnerstwo - 11,10€ miesięcznie
- Pakiet rodzinny - 11,10€ miesięcznie 
- Osoba samotna z dzieckiem - 11,10€ miesięcznie

Imię drugiej osoby ubezpieczonej ( w przypadku dzieci od lat 16 do lat 18 )
Nazwisko drugiej osoby ubezpieczonej ( w przypadku dzieci od lat 16 do lat 18 )
Data urodzenai drugiej osoby ubezpieczonej. Wprowadzić np. 1 styczeń 1990 lub 01/01/1990
Zawód / branża 2-giej osoby ubezpieczonej, lub uczeń w przypadku dzieci.
Imię partnera / partnerki
Nazwisko partnera / partnerki
Data urodzenia partnera / partnerki np. 1 styczeń 1990 lub 01/01/1990
Data urodzenia partnera / partnerki
Imię dziecka w wieku 16-18 lat
Nazwisko dziecka w wieku 16-18 lat
Data urodzenia dziecka w wieku 16 do lat 18. Wprowadzić np. 1 styczeń 1990 lub 01/01/1990
Geistmarkt 26, 46446 Emmerich am Rhein, Deutschland
Address:
+02822 538 08 30
Phone:
+49 (0)1726879132
Mobile:
022 538 08 31
fax:
karol.sliwinski@immo-fm.eu
E-mail:
www.immo-fm.eu
Website:
Poniedziałek-Piątek 10-13; 15-19, soboty 10-13.
tip

Kliknij aby podejrzec opis ubezpieczenia w nowym okienku

Kliknij, aby podejrzeć wzór wypełnienia upoważnienia

Kliknij, aby otworzyć w nowym oknie i pobrać upoważnienie w formacie JPG

Kliknij, aby otworzyć w nowym oknie i pobrać upoważnienie w formacie PDF

 Dobrze wiedzieć: ubezpieczenia oferowane przez internet są z reguły tańsze od tych zawartych w biurze (brak kosztów personelu). Oprócz tego mogą one zostać wypowiedziane do 14 dni od ich zawarcia bez podawania powodów i ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych (§ 312 ff., 355 BGB). Prawo to ma na celu zapewnienie ochrony konsumentom przed nierzetelnymi firmami i zminimalizowanie ich ryzyka.

Wybierz plik

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC osób fizycznych w życiu prywatnym

PrivatHaftpflichtversicherung


Ponosimy odpowiedzialność cywilną za każde nasze działania:

- zalanie, zadymienie, spalenie, zaczadzenie, zdewastowanie mieszkania osoby trzeciej np. sąsiada
- uszkodzenie jakiegokolwiek mienia osoby trzeciej - np. sprzętu AGD, sprzętu elektronicznego, ubrań, porcelany itp.
- spowodowanie wypadku będąc pieszo, bądź jadąc rowerem np. przechodzimy w miejscu niedozwolonym przez jezdnię, kierowca w wyniku ratowania naszego życia poprzez ominiecie nas i uderzenie np. w pobliski wypadek - winę ponosimy my! 
- idąc z wózkiem sklepowym, uszkodzimy czyiś samochód
- jadąc rowerem uszkodzimy czyiś samochód
- uszkodzimy czyiś budynek, płot, dowolny przedmiot 
W tych i w prawie większości sytuacjach, oprócz tych związanych z prowadzeniem auta ponosimy odpowiedzialność cywilną jako osoba prywatna, gdy zdarzenie ma miejsce autem ( gdzie jesteśmy jako kierowca ) - OC auta, pokrywa dane szkody.

Osoba fizyczna - prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci.

Jedno z najważniejszych ubezpieczeń. Dla każdej osoby świadomej odpowiedzialności za siebie i rodzinę to konieczność! Według niemieckiego prawa, kto wyrządzi szkodę osobie trzeciej zobowiązany jest pokryć koszty powstałych z jego winy strat, czyli wypłacić odszkodowanie. Dotyczy to wszystkich strat, zarówno materialnych, osobowych, jak i majątkowych. Odpowiadamy całym swoim majątkiem za szkody wyrządzone przez siebie, żonę czy dzieci. W najgorszych okolicznościach odszkodawanie wypłacane jest do końca życia! 

§ 823 Schadensersatzpflicht
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.